qassida

البحث في القصائد

قصيدة () للشاعر: ، من

> >
  
1 
لمينتهِبَعْدِالهوى..لاتذهبي

***

فَعَلىخُطاكِنزيفُعمرٍمتعبِ
 
5 
سيجيءليليدامياً..وسينتهي

***

فيرعشةالشريانمالمأكتبِ
 
6 
وسيُطفأالحلمالمضلَّلبالمنى

***

ويثورفيشفةالشقاءتَغَرُّبي
 
5 
قَلِقٌأناحدَّاحتراقخواطري

***

ضَجِرٌأنا..منهدأةالوقتالغبي
 
6 
لاتسأليماذافعلتِ...زماننا

***

حطَّمتُهُ..أذنبتِأملمتذنبي!!
 
5 
لاتسألي..فقصائديأورثتُها

***

منثورتي..ومزاجيَالمتقلِّبِ
 
4 
إنِّيأنا..لاشيءيشبهنيفقد

***

صغتُالوجودعلىمزاجتعصُّبي
 
5 
ليلعنةُالمنفى..وليطعناته

***

وصقيعأحضانالمقابر..مهربي
 
4 
ليوحشةالمجهولينسجعالمي

***

ويصوغمنوجعالتناقضمذهبي
 
5 
ولكِالوجودقصيدةًغجرية

***

تسريعلىشفتيكِدونتغيّب
 
5 
هذاأنا..نحوالفناءيسيربي

***

هذاالسراببصمته..إنتغضبي
 
5 
إنيّانعدامالكونفيسكراته

***

لوقيلإنِّيالموتلمأستغربِ
 
6 
لولمتكونيمنتهىماأشتهي

***

ياواحةالعمرالمضيء..المخصِبِ
 
5 
لطويتُأشرعتي...وشِلتُمواجعي

***

ورميتُفيكفّالعواصفمركبي
 
5 
لكنكالموتالذييجتاحني

***

لوغبتُكلّيالآنَ..لمتتغيبي
 
6 
إنشئتِأنتبقيكسحرخرافة

***

كسرابِأمنيةٍ..كأبعدكوكبِ
 
4 
إنشئتِأنتبقيكعصفقصيدة

***

كجنونِموتغاضبٍمتوثّب
 
4 
ظلّيولنأشكو..فإنيقانع

***

بالموتصمتاً..إنمالاتذهبي
 

قصائد أخرى للشاعر :


شعراء آخرين من :

الأكثر مشاهدة: