qassida

البحث في القصائد

قصيدة () للشاعر: ، من

> >
  
1 
تعالاقعدوافضفضلكعشقوسطالحشاوهوجاس

***

صديقيواسمعاماليوآلاميوتأملها
 
5 
أباوصفلكحنانبقدهاالممشوقوالمياس

***

ابارسملكملامحهاوعليكانتاتّخيلها
 
6 
عليهاخدودوشبيضالحمامابيضمنالقرطاس

***

عليهاعيونواهدابوقواماللهمكملها
 
6 
تخيليومتضحكليوتسلهمليغنجونعاس

***

ومعالضحكهتعضشفاهها؟؟؟؟وتنثرجدايلها؟
 
6 
يفزالعشقبضلوعيواباريهابدوناحساس

***

توصلنيالجنونبزينهاالمجنونواسألها
 
5 
اقول:بربكاللياعطاكزينبلاقدروقياس

***

وحطكفيوسطقلبيسعادهمقدرآصلها
 
7 
تحبيني؟تقول:بكثرمابالارضرملوناس

***

واحلفهامنالفرحهوانرفزهاوامللها
 
5 
وحتىبالزعلتحلى!!تصيربروعةالالماس

***

تصدقنيبعضمراتانااتقصدوازعلها
 
6 
تهبعطورمنمفرقشعرها،عذبةالانفاس

***

مثلعطرالمطرلاعانقالتربهوبللها
 
7 
حناناجملبناتالارضواصدقهندفاواحساس

***

حنانبنضرتيهياخرالدنياواولها
 
6 
اهنيالريحلاهبتلاراضيهاواهنيالناس

***

واهنيهالجبالالليقريبهمنمنازلها
 
6 
تفارقنامثلفرقاالجسدوالروحهموياس

***

بكتضحكهضحكتدموعلحضهماتخيلها
 
7 
ياليتاللهيجمعنابعدهالبعدراسلراس

***

واغيّبهاعنالدنياوهيدنيايباكملها
 

قصائد أخرى للشاعر :


شعراء آخرين من :

الأكثر مشاهدة: