qassida

البحث في القصائد

قصيدة () للشاعر: ، من

> >
  
1 
المطرغطّىالدروبوصرتانادربومطر

***

والطريقاللييودينيعلىبعلبكشمال
 
6 
والرياحالليتهزّالغيمواغصانالشجر

***

تجلدعظاميبْسوطالبردواخطيبانفعال
 
6 
وصوتفيروزبْحنينييمتزجثلجوجمر

***

(ياجبللبعيدخلفك)انتهتأحلىالليال
 
7 
واّناامشي/وامشيوامشيوصارتالسكهعمر

***

والطريق/اسفلتواطرافهحصىوطينورمال
 
5 
وكلمامريت(قريه)تلتحفغابةشجر

***

غافيهبينالدروبوهايمهمثلالخيال
 
6 
ترتسمفيذكرياتيجملةاطيافوصور

***

وادريانالليفيبالي(غالي)وصعبالمنال
 
7 
ويومراحالغيميبعدوالسماصارتبحر

***

والمطرسافرجنوبوصارللغيمةظلال
 
5 
استرحتبْجنبشجْرةنايمٍفيهاالدهر

***

وفجأةشفتالشمسطلتتبتسمبينالجبال
 
7 
وعندذاكالغصنالاجردقمتاسافربالنظر

***

واّتذرّىبْمعطفيثمانطفيوالحالحال
 
6 
واّتخيلدمعةعيونالحبايبتنتظر

***

كنهاتصرخعلّيبغفوةعيونيتعال
 
6 
(مهجتيقدقدّهامنذاالنوىرمحالقهر

***

واستباحالحبدميودموعيثمقال
 
6 
كيفياهذاالمفارقكيفتذعنللسفر

***

ثمابحرتبصمتيعنمتاهاتالسؤال)
 
6 
وابتديتاّحسبالدفئيتنامىبالصدر

***

وانتفضتبْغفوةدموعيوشديتالرحال
 
5 
ويوملاحت(قرية)اليمّونه)عندالمنحدر

***

وصارتالشمسالبعيدةمثلشجْرةبرتقال
 
6 
شفتأضواءالمنازلكنهانجمٍظهر

***

وانحدرتاّجرخلفيثلج/واشجار/وجبال
 
6 
وصوتفيروزبْحنينيمختلطثلجوجمر

***

(ياجبللبعيدخلفك)انتهتاحلىالليال
 

قصائد أخرى للشاعر :


شعراء آخرين من :

الأكثر مشاهدة: